Laserska harfa

Upoznajte najveću harfu na svijetu… Laserska harfa zaštićen je proizvod Prolighta   Ta virtualna harfa impresivnih dimenzija umjesto žica ima laserske zrake u boji. Po uzoru na stvarno glazbalo laserska harfa proizvodi zvukove prekidom laserske zrake. Velika prednost sustava je njegova prilagodljivost. Zvukovi se mogu mijenjati prema željama klijenta.  Laserska harfa ima standardni ulaz koji propisuje ILDA, pomoću kojeg se može spojiti na bilo koji klasični laserski projektor. Za puštanje zvuka koristi se MIDI izlaz pa je harfu vrlo lako spojiti na računalo ili klavijature. MIDI omogućava glazbeniku da pomoću laserske harfe svira željenu melodiju zvukovima koje je sam izabrao.

Sklad te slike i zvuka uvijek je popraćen velikim pljeskom.

Više informacija o Prolight Laser Harfa kontroleru potražite na www.laser-harp.com
 
 • Laser Harp Controller front
 • Laser Harp Controller back
 • Laserska harfa
 • laser harfa
 • laser harfa
 • laser harfa
 • laser harfa
 • laser harfa
 • Laserska harfa
 • laser harfa
 • Laserska harfa
 • Laserska harfa
 • laser harfa
 • laser harfa
 • Laserska harfa
 • Laserska harfa
 • Laserska harfa
 • Laserska harfa
 • Laserska harfa
 • Laserska harfa
Laserska harfa u direktnom prijenosu HRT-a3:23
Laserska harfa u direktnom prijenosu HRT-a 
Laserska i akustična harfa zajedno3:29
Laserska i akustična harfa zajedno 
Laserska harfa slike02:23
Laserska harfa slike 
Laserska harfa 24:04
Laserska harfa 2 
Laserska harfa 11:40
Laserska harfa 1