SMS messenger

Eventi traže interakciju, a jedno od najboljih rješenja na svijetu za interakciju putem sms poruka nudi Pangolin sms messenger. Riječ je o programu koji omogućuje primanje sms poruka i njihovo ispisivanje laserom ili videom. Na isti se način može organizirati i glasovanje. Jedna od velikih prednosti programa je njegova jednostavna uporaba. Klijent treba osigurati samo SIM karticu s nekim brojem, a za slanje poruke sudionici eventa plaćaju standardnu cijenu. I glasovanje ili ispis poruka može početi. U bilo kojem prostoru – od najmanjih do najvećih. Sms messenger pokazao se savršenim za klupske promocije, ali i velike korporativne evente. Brojne marketinške agencije koriste i njegovu mogućnost spremanja svih primljenih poruka. Time nastaje baza podataka s brojevima mobitela sudionika događaja što se može iskoristiti u nekom drugom marketinškom projektu.

O tome koliko je Pangolin sms messenger atraktivan program, govori činjenica da se koristio na dodjeli glazbenih nagrada MTV-a. Prolight je posebno ponosan što ga je primijenio na eventu Ericssona Nikole Tesle u sklopu Infa. Pomoću sms messengera odabran je najbolji slogan tvrtke.