Laser snaga i vidljivost

Snaga lasera mjeri se u vatima, a onih slabijih u milivatima. Najmanja snaga potrebna kako bi se laserska zraka vidjela u mraku neke prosječne hotelske dvorane je između 500 milivata i jednog vata. Prolight kao najmanju snagu koristi 1 W. Prosječna jačina lasera za upotrebu u zatvorenom prostoru kreće se između 5 i 20 W, a za projekciju na otvorenom potrebni su laseri jačine 10 do 25 W.

Sama količina vata ne određuje koliko će laser show biti vidljiv. Vidljivost, među ostalim, ovisi o kvaliteti zrake. Nerijetko jeftini laseri velike snage imaju manju vidljivost od skupljih mnogo manje snage. Zbog toga se organizatori evenata ne smiju zavarati velikom snagom lasera. Bez obzira na snagu, slaba kvaliteta lasera, a posebice njegova loša optika rezultirat će se slabom vidljivošću zraka.

A sada nešto o vidljivosti boja. Zelena zraka od jednog vata vidljiva je kao i crvena od 3 vata. Razlog tome je što je ljudskom oku zeleno svjetlo vidljivije od crvenog. Tako se prilikom određivanja jačine lasera za neki show u obzir moraju uzeti mnogi čimbenici. Kako je zelena boja vidljivija od ostalih, pri korištenju zelenih lasera mogu se odabrati i oni manje snage što automatski smanjuje i cijenu. Svjetlo u okolini mora biti svedeno na najnižu moguću razinu. Zahvaljujući tome laserska se zraka ne treba probijati kroz nj što bi iziskivalo dodatnu snagu lasera. Vidljivost zrake može se povećati i upotrebom laganog dima. Tamo gdje se tzv. haze ne može koristiti, potrebni su laseri jače snage. Što je veća površina projekcije laser showa, potrebna je i veća snaga samog lasera.

Kako bi se izabrali odgovarajući uređaji koji će ispuniti sve želje i potrebe klijenata, već pri osmišljavanju eventa na raspolaganju su im savjeti stručnog tima Prolighta.