ILDA

Međunarodna udruga pružatelja laser showova (The International Laser Display Association) osnovana je 1986. godine kao vodeća svjetska organizacija posvećena unapređivanju korištenja lasera u područjima umjetnosti, zabave i edukacije.

ILDA promiče korištenje laser showova na međunarodnom tržištu putem posebnih programa nagrađivanja, izdavanja specijaliziranih publikacija, postavljanja tehnoloških standarda i etičkog kodeksa. Udruga također određuje sigurnosne mjere i svojim članovima omogućuje razvoj novih tehnologija, razmjenu ideja i sklapanje partnerstava. Naime, ILDA pomaže svojim članovima da se međusobno ne odnose kao konkurenti, nego kao suradnici koji dijele iste ciljeve i poteškoće. Radeći zajedno, oni svoje probleme mogu riješiti brže i uspješnije nego da rade sami.

Uz tvrtke koje stvaraju laser showove, ILDA u svojem članstvu ima i tvrtke koje prodaju lasersku opremu.

Svima koji trebaju neku uslugu vezanu uz lasere, preporučuje se kontaktiranje tvrtke koja je članica Ilde. To članstvo, kako smo spomenuli, tvrtku obvezuje na poštivanje najstrožih normi vezanih uz rad s laserima. Ono se može provjeriti na internetskoj stranici: www.laserist.org.

Prolight kao član Ilde svojim korisnicima jamči, među ostalim, poštivanje najviših sigurnosnih mjera, strogog poslovnog i etičkog kodeksa.

Jedanput godišnje ILDA dodjeljuje nagrade za najbolje showove stvorene u protekloj godini. Ta nagrada, kao najviše svjetsko priznanje za pružatelje laser showova, svojevrsni je Oscar u svojoj industriji.