Laseri i 3D

Laserima se mogu napraviti zadivljujući 3D efekti no još uvijek nije moguće stvoriti hologramsku projekciju kakvu poznajemo iz filmova znanstvene fantastike.

3D efekti najrealniji su ako se koristi filmska 3D tehnika. Publika pritom treba nositi polarizirane ili naočale sa zaslonima.

Mid-air beam effects – naziv je efekata poput 3D ravnina, stožaca i lepeza koji nastaju projekcijom laserskih zraka.

Mnogo se 3D efekata može postići i upotrebom zrcala. Tako izvedeni tradicionalni optički trikovi u kombinaciji s laserom stvaraju nevjerojatnu lasersku sliku.

Atraktivna iluzija može se napraviti i upotrebom vodenog zida i hologramskog ekrana kroz koje prolazi laserska zraka. Na mjestu gdje sječe vodu ili ekran, stvara se laserska grafika. Iako je slika u stvari plošna, s prednje strane, tj. iz perspektive publike djeluje kao da lebdi u zraku.

Kromatski 3D efekti nastaju tijekom Chromadepth laser showa koji je napravljen tako da su u prvom planu mali crveni i žuti likovi, a u pozadini veći zeleni i plavi.

Pri projekciji laserske grafike na tamno platno u zamračenoj prostoriji , može se dobiti osjećaj da likovi vise u zraku. To zapravo nije prava 3D projekcija jer je platno ravno i jednoplošno. Međutim, kako projicirani likovi sami po sebi izgledaju trodimenzionalno, može se postići simulacija holograma u zraku.