Martin RS485 - opto splitter

Optički izolirano splitter pojačalo signala koristi se za veće DMX instalacije.
Četiri optički izolirana i pojačana DMX izlaza.
Pojačalo signala omogućava produživanje veze i preko maksimalne dužine specificirane. DMX-512 standardom.
Može se spojiti i nekoliko splittera na istu vezu ako je potrebno više od 4 izlaza.

Dimenzije
Dužina: 293 mm
Širina: 108 mm
Visina: 49 mm
Masa: 1.4 kg

Konektori
Ulaz: muški 3-pinski XLR
Prolaz (izlaz bez pojačanja signala): ženski 3-pinski XLR
Izlaz (pojačani i optički izolirani signal): ženski 4 x 3-pinski XLR